Kim jesteśmy?

MULTIPOLISA to licencjonowany pośrednik ubezpieczeniowy. Nasza agencja działa za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez reprezentowane firmy.
Zapewniamy naszym klientom kompleksową obsługę. Nasi doradcy pracują zarówno dla osób fizycznych jak i dla podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie powiatu grodziskiego (mazowieckie). Ubezpieczamy mienie, pojazdy, życie i zdrowie, odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzenia działalności, wyjazdy turystyczne, zwierzęta hodowlane i uprawy.
Naszym głównym zadaniem jest identyfikacja potrzeb klienta i przygotowanie alternatywnych propozycji polis. Współpracujemy z wieloma Towarzystwami Ubezpieczeniowymi o ugruntowanej pozycji na rynku, co pozwala nam zaproponować szeroki wachlarz produktów. Zawsze mamy na względzie, aby zaproponowane rozwiązania były atrakcyjne dla naszych klientów zarówno pod względem merytorycznym, jak i finansowym.
Skorzystanie z naszych usług nie pociąga za sobą kosztów dla klienta. Nasze wynagrodzenie pokrywane jest z prowizji Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Posiadamy stosowne umocowania prawne upoważniające nas do wystawiania w imieniu ubezpieczyciela polis, cesji, zaświadczeń i innych dokumentów związanych z polisą.

Pamiętaj: Zanim kupisz polisę skontaktuj się z nami. To często się opłaca!